Railtechniek van Herwijnen BV partner in PPS TechExpress

Image: 
Railtechniek partner TechExpress
24.10.2016

Actieve bijdrage TechExpress richting Mechatronica

Railtechniek van Herwijnen BV (Railtechniek) is erg blij een actieve bijdrage te mogen leveren aan de publiek-private samenwerking (PPS) TechExpress in de opleidingsrichting mechatronica. Als partner in de TechExpress biedt Railtechniek stages en praktijkopdrachten aan. De intentie is dat gediplomeerden na afronding van hun studie direct aan de slag kunnen bij Railtechniek. Dit is een win-win-situatie voor beide partijen; afgestudeerden hebben direct een baan en Railtechniek heeft nieuwe medewerkers die al bedrijfsspecifieke kennis in huis hebben.

Meer aansluiting op arbeidsmarkt

Middels de TechExpress werken zo’n 60 technische bedrijven en onderwijsinstellingen samen. Het doel is om meer leerlingen te stimuleren om voor techniek kiezen én het onderwijs meer op de arbeidsmarkt aan te sluiten. In mei 2016 kende het Ministerie van OCW een subsidie toe aan de samenwerking.

Railtechniek gelooft in dit initiatief, omdat er daadwerkelijk nauwe samenwerking en goed overleg plaatsvindt tussen de samenwerkingspartners. Hierdoor sluiten de opleidingen beter aan op de behoeften van werkgevers en kunnen studenten direct ondervinden hoe ze hun leerstof kunnen toepassen.